1912

 

19121.jpg

 1912     Klass ?     Lärarinna Anna Olsson

 

Bakre raden från vänster: 1.-- 2.-- Fröken Anna Olsson 3.--

Mellersta raden, från vänster: 1.-- 2.-- 3.-- 4.-- 5.-- 6.-- 7.--  

Främre raden från vänster: 1. Anna Söderqvist, Hornhult 2.--