Skolklasser

 

1910.jpg

År 1910     Klass ?     Lärarinna Anna Olsson

Bakre raden, från vänster: 1.-- 2.-- 3.-- 4. Bror Remstam, Remmabo 5.-- 6.--

Mittenraden raden, från vänster: 1.-- 2.-- 3.-- 4.-- 5.-- 6.-- 7.-- 8.-- 9.-- 10.-- 11

Främre raden, från vänster: 1.-- 2.-- 3.-- 4.--

 

19121.jpg

 År 1912     Klass ?     Lärarinna Anna Olsson

Bakre raden, från vänster: 1.-- 2. Anna Olsson 3.--

Mellersta raden, från vänster: 1.--2.-- 3.-- 4.-- 5.-- 6.-- 7.--

Främre raden, från vänster: 1. Anna Söderqvist, Hornhult 2.-- 

 

 1913-19-1.jpg

År 1913-1919     Klass ?     Lärarinna Anna Olsson

Bakre raden, från vänster: 1. Karl Johansson 2.-- 3. Johan Johansson 4. Bror Remstam, Remmabo 5. Anders Johansson 6. Ander Andersson, Stubbo 7. Tobias Ekdahl, Grimsås 8.--

3-dje raden nedifrån, från vänster: 1.-- 2.--3. Erik Johansson 4.-- 5. Anna Johansson 6. Alice Jacobsson, Fiås 7. Ida Salomonsson, Kvistbäck 8. Ida Andersson 9.-- 10. Fritz Johansson, Fiås 11.-- 12.--

2:a raden nedifrån, från vänster: 1. Edit Johansson, Remmabo 2.-- 3.-- 4. Astrid Johanson, Fiås 5. Anna Magnusson 6.-- 7. Anna Olsson 8.-- 9.-- 10. Tyra Karlsson 11. Gerda karlsson 12.--

Främre raden, från vänster: 1. Astrid Jacosson, Fiås 2.-- 3. Sara Andersson 4. Elsa Andersson 5. Vega Andersson

 

1920-1.jpg

 År 1920     Klass ?     Lärarinna Anna Olsson 

Bakre raden, från vänster: 1. John Andersson, Liljerydet 2. Martin Pettersson, Moghult 3. Bertil Berglind, Grimsås 4. Fritz  Johansson, Fiås    5. Fröken, Anna Olsson

 4-dje raden nedifrån, från vänster: 1. Valdemar Magnusson, Kättsjö  2.Ebbe Johansson, Remmabo 3.Ture Johansson, Gumpebo 4.-- 5. Roland Andersson, Grimsås 6. Fingal Josefsson, Kärrbacken 7.Ture Magnusson 8. Erik Johansson                                                        

3:dje raden nedifrån, från vänster: 1.Ture Rydin, Remmabo 2. Bertil Remstam (Pettersson), Remmabo 3. Erland Remstam (Pettersson), Remmabo  4. Georg Magnusson, 5. Sven Johansson 6. Åke Tengskog, Kvistbäck 7. Ejnar Pettersson 8. Ragnar Magnusson, Kättsjö 9. Alarik Magnusson, Kättsjö 10. Ander Andersson, Stubbo

2:a raden nedifrån, från vänster: 1.Edit Johansson, Remmabo 2. Anna Josefsson 3. Astrid Johansson, Fiås 4. Tyra Carlsson 5. Vega Andersson 6. Astrid Jacobsson, Fiås 7. Ally Josefsson 7. Torborg Johansson 8. Svea Svensson 9. Eva Andersson 

Främre raden, från vänster: 1.Kerstin Johansson 2. Sara Josefsson 3.-- 4.Stina Magnusson 5. Enie Rydin, Remmabo  6. Astrid Lundgren 7. Hillevi Andersson, Kroken

 

 1921-261.jpg 

 År 1921-1926     Klass ?      Lärarinna Anna Olsson

Bakre raden, från vänster: 1. Hillevi Andersson, Liljerydet 2. Elsa Salomonsson, Kvistbäck 3. Ingrid Salomonsson, Kvistbäck 4. Gunborg Pettersson, Kvistbäck 5. Ture Johansson, Gumpebo 6.-- 7.-- 8. Gunnar Magnusson, Kättsjö 9.  Fröken Anna Olsson

Mittenraden, från vänster: 1. Elsa Johansson, Remmabo 2. Vivan Josefsson, Kärrbacken 3. Dagmar Johansson,   Svedjorna 4. Margit Karlsson, Fiås 5. Sara Rydin, Remmabo 6. Märta Johansson, Fiås             7. Greta Josefsson, Svedjorna 8. Enie Rydin, Remmabo

Främre raden, från vänster:1. Hilding Johansson, Svedjorna 2. HarryNyström ,Liljerydet 3. Ragnar Magnusson, Kättsjö 4. Ove Johansson, Gumpebo 5. Hadar Magnusson, Kättsjö 6. Tore Johansson, Svärmes 7. Erik Olsson, Flathult 8. Gunnar Nyström, Liljerydet

 

19271.jpg

 År 1927     Klass ?     Lärarinna Anna Olsson

Bakre raden ,från vänster: 1. Fröken Anna Olsson 2. Anna-Greta Olsson, Grimsås 3. Greta Larsson, Stockremma 4. Vera Magnusson, Gumpebo 5. Evald Widensjö, Kvistbäck 6. Bror Nyström, Liljerydet

Främre raden, från vänster: 1. Gunna Josefsson, Gumpebo 2. Arvid Karlsson, Fiås 3. Oskar Rydin, Remmabo  4. Tage Olsson, Flathult 5. Ella Johansson, Fiås 6. Sigrid Johansson, Svedjorna 7. Kerstin Olsson, Grimsås

 

1927-281.jpg

 År 1927-1928     Klass ?    Lärarinna Anna Olsson

Bakre raden, från vänster: 1. Arvid Karlsson, Fiås 2. Arvid Rydin, Remmabo 3. Gunnar Josefsson, Gumpebo 3. Olle, Kroken 4. Fröken Anna Olsson 4. Gösta Pettersson, Kvistbäck 5. Evald Svensson, Kvistbäck 6. Bror Nyström, Liljrydet 7. Oskar Rydin, Remmabo

Främre raden, från vänster: 1. Ingegerd Magnusson, Kättsjö 2. Anna Larsson, Stockremma 3. Sigrid Johansson, Svedjorna 4. Ella Olsson,Flathult 5. Margit Nyström, Grimsås 6. Kerstin Olsson, Grimsås 7. Essie Johansson, Gumpebo 8. Ella Johansson, Fiås

 

 1928-31-1.jpg

 År 1928-1931     Klass ?     Lärarinna Anna Olsson

Bakre raden, från vänster: 1. Bror Nyström, Liljerydet 2. Gösta Magnusson, Gumpebo 3. Gunnar Josefsson, Gumpebo 4. Ingegerd Magnusson, Kättsjö 5. Greta Larsson, Stockremma 6. Ella Johansson, Fiås 7. Arvid Karlsson, Fiås 7. Olle, Kroken 8. Arvid Rydin, Remmabo

Främre raden, från vänster: 1. Gösta Tengskog, Kvistbäck 2. Margit Olsson, Flathult 3. Elsa Modén, Kalvabacken 4. Sigrid Johansson, Svedjorna 5. Kerstin Olsson, Grimsås 6. Essi Johansson, Gumpebo 7. Anna Larsson, Stockremma 8.  Ella Olsson, Flathult 9. Margit Nyström, Liljerydet 10. Knut Karlsson, Fiås

 

 1928-311.jpg

 År 1928-1931     Klass ?     Lärarinna Anna Olsson

Bakre raden, från vänster:1. Arvid Karlsson, Fiås 2. Gunnar Nyström, Grimsås 3. Hadar Magnusson, Kättsjö   4. Ove Johansson, Gumpebo 5. Dagmar Johansson, Svedjorna 6. Elsa Johansson, Remmabo 7. Greta Larsson, Stockremma 8. Fröken, Anna Olsson

Främre raden, från vänster: 1. Gunnar Josefsson, Gumpebo 2. Oskar Rydin, Remmabo 3. Ingegerd Magnusson, Kättsjö 4. Sigrid Johansson, Svedjorna 5. Kerstin Olsson, Grimsås 6. Ella Johansson, Fiås 7. Bror Nyström, Grimsås 8 . Evald Svensson, Kvistbäck

 

1932-nr2.jpg

 19331.jpg

År 1933    Klass ?     Lärarinna Anna Olsson

1. Ture Andersson, Moghult 2. Ingrid Modén, Stockremma 3. Mildred Salomonsson, Kvistbäck 4. Ellen Magnusson, Kättsjö 5. Kerstin Nyström, Grimsås 6. Gunborg Olsson, Flathult 7. Britta Larsson, Stockremma 8. Irma Johansson, Kvistbäck 9. Gustav Magnusson, Kättsjö 

 

19351.jpg   

År 1935     Klass ?     Lärarinna Maja Olsson   

Bakre raden, från vänster: 1. Fröken, Maja Ottosson 2. Gustav Magnusson, Kättsjö 3. Mats Josefsson, Gumpebo 4. Knut Karlsson, Fiås 5. Gösta Magnusson, Gumpebo 6. Ture Andersson, Moghult

Främre raden, från vänster:1. Mildred Salomonsson, Kvistbäck 2. Ellen Magnusson, Kättsjö 3. Kerstin Nyström, Grimsås 4. Britta Larsson, Stockremma 5. Gunborg Olsson, Flathult 6. Elsa Moden, Stockremma 7. Margit Olsson, Flathult

 

1938-391.jpg

År 1938-1939     Klass 4-7     Magister Tomas Rundqvist

Bakre raden, från vänster:1. Lärare Tomas Rundqvist 2. Ture Andersson, Moghult                                         3. Bengt Josefsson, Gumpebo

Främre raden, från vänster:1. Irma Johansson, Kvistbäck 2. Inger Pettersson, Moghult 3. Karin Nyström, Liljerydet 4. Evios Johansson, Kvistbäck 5. Stina Salomonsson, Kvistbäck 6. Britta Larsson, Stockremma  7. Ingrid Modén, Kalvabacken

 

 1939-401.jpg

 År 1939-1940     Klass ?     Magister Tomas Rundqvist       

Bakre raden, från vänster:1. Göte Ekdahl, Grimsås 2. Lärare Tomas Rundqvist 3. Inge Johansson, Gumpebo    4. Stig Josefsson, Gumpebo 5. Sten Ohlsson, Grimsås 6. Bengt Josefsson, Gumpebo                 7. Lars-Rune Andersson, Liljerydet 8. Lennart Svahn, Grimsås

Främre raden, från vänster: 1. Maj-Britt Johansson, Kvistbäck 2. Birgit Svahn, Grimsås 3. Stina Salomonsson, Kvistbäck 4. Evios Johansson, Kvistbäck 5. Inger Pettersson, Moghult 6. Karin Nyström, Grimsås 7. Ann-Gret Nyström, Grimsås 8. Anna-Lisa Johansson, Kvistbäck. 9. Bernt Ekdahl, Grimsås

 

 19421.jpg

År 1942     Klass ?     Magister Tomas Rundqvist

1. Lennart Nyström, Grimsås 2. Birgitta Andersson, Fiås 3. Eva Widensjö, Kvistbäck 4. Kerstin Johansson, Fiåstorp 5. Alva Aronsson, Kroken 6. Inga-Lill Ekdahl, Grimsås 7. Kajsa Johansson, Kvistbäck 8. Ingegerd Andersson, Fiås.

 

1944-451.jpg

År 1944-1945     Klass ?     Magister Tomas Rundqvist

Bakre raden, från vänster:1. Lars-Rune Andersson, Liljerydet 2. Bernt Ekdahl, Grimsås 3. Stig Andersson, Stockremma 4. Ann-Gret Nyström, Liljerydet 5. Alva Aronsson, Kroken 6. Eva Widensjö, Kvistbäck 7. Anna-Lisa Johansson, Kvistbäck 8. Ingegerd Andersson, Fiås 9. Birgitta Andersson, Fiås.

Mellersta raden, från vänster:1. Kajsa Johansson, Kvistbäck 2. Kerstin Johansson, Fiåstorp 3. Anna-Lisa Götharsson, Spolabo 4. Inga-Lill Ekdahl, Grimsås 5. Gunnel Andersson, Liljerydet 6. Ulla Johansson, Fiås   7. Kerstin Johansson, Gumpebo 8. Sonja Johansson, Kvistbäck

 Främre raden, från vänster:1. Lennart Persson, Kvistbäck 2. Lennart Nyström, Liljerydet                              3. Rolf Aronsson, Kroken.

 

1946-471.jpg

År 1946-1947     Klass 3-4     Magister Tomas Rundqvist

Bakre raden, från vänster:1. Ralf Svensson, Moghult 2. Ingvar Andersson, Nittorp 3. Rolf Josefsson, Nittorp    4. Arne Haglund, Ryda 5. Rolf Aronsson, Kroken 6. Åke Josefsson, Ryda 7. Mats Gustavsson, Gunnarstorp 8. Hans Claesson, Nittorpsby 9. Olle Fredriksson, Backen

Främre raden, från vänster:1. Kerstin Johansson, Gumpebo. 2. Astrid Modig, Nittorp 3. Barbro Andersson, Vidhem 4. Anna Modig, Nittorp 5.  Ulla Johansson, Gölingstorp 6. Sonia Johansson, Kvistbäck 7. Greta Josefsson, Haga 8. Ulla Johansson, Fiås 9. Gunnel Andersson, Liljerydet

 

1948-491.jpg

År 1948-1949     Klass 3-4     Magister Tomas Rundqvist

Bakre raden, från vänster: 1. Bengt Lund, Nittorp 2. Rolf Claesson, Månsagården  3. Stig Johansson, Fiåstorp   4. Alf Claesson, Åsen 5. Håkan Claesson, Gölingstorp 6. Gerth Eklund, Grimsås 7. Åke Josefsson, Kärrbacken 8. Göthar Johansson, Nittorp, 9. Lennart Persson, Kvistbäck

Mittenraden, från vänster:1. Gunda Aronsson, Kroken 2. Siv Johansson, Kvistbäck 3. Marianne Johansson, Fiås 4. Barbro Andersson, Fiås 5. Ingegärd Götarsson, Gisslarp 6. Solvig Olsson, Gumpebo 7. Siv Markinger, Nittorp  8. Britt Andersson, Stubbo 9. Lilian Claesson, Månsagården

Främre raden, från vänster:1. Åke Sjögren, Sannelund 2. Bo Markinger, Nittorp 3. Sune Andersson, Stubbo    4. Roland Johansson, Hyltan 5. Ingemar Magnusson, Kättsjö 6. Arne Mårtensson, Gölingstorp      7. Karl-Åke Johansson, Fiås

 

 1949-501.jpg

År 1949-1950     Klass 3-4     Magister Tomas Rundqvist  

Bakre raden, från vänster: 1. Göran Johansson, Kvistbäck 2. Gerth Eklund, Grimsås 3.Stig Johansson, Fiåstorp 4. Ojars Folmanis, Grimsås 5. Lennart Persson, Kvistbäck 6. Håkan Claesson, Gölingstorp 7. Roland Johansson, Hyltan 8. Karl-Åke Johansson, Fiås 9. Bo Markinger, Nittorp

Mittenraden, från vänster:1. Stig Albertsson, Hallåsen 2. Solvig Olsson, Gumpebo 3. Barbro Svahn, Grimsås   4. Marianne Johansson, Fiås 5. Gullan Josefsson, Gölingstorp 6. Barbro Andersson, Fiås 7. Åke Sjögren, Sannelund

Främre raden, från vänster:1. Lars Hallander, Dalstorp 2. Ingemar Magnusson, Kättsjö 3. Arne Mårtensson, Gölingstorp 4. Kurt Aronsson, Kroken 5. Sune Andersson, Stubbo

 

 1950-511.jpg

 År 1950-1951    Klass 3-4    Magister Tomas Rundqvist

Bakre raden, från vänster: 1. Tomas Rundqvist 2. Roland Johansson, Hyltan        

Mellersta raden, från vänster: 1. Åke Haglund, Ryda 2. Ingemar Haglund, Ryda 3. Lars Markinger, Nygården 4. Lage Simonsson, Grimsås 5. Anders Nordh, Ryda 6. Stig Albertsson, Hallåsen

Främre raden, från vänster: 1. Anita Andersson, Stubbo 2. Inez Nyström, Grimsås 3. Barbro Svahn, Grimsås 4. Lilian Johansson, Hornhult 5. Birgit Remstam, Remmabo 6. Margareta Josefsson, Gölingstorp 7. Gunilla Rundqvist, Remmabo

 

1951-521.jpg

År 1951-1952     Klass 3-4     Magister Tomas Rundqvist  

Bakre raden, från vänster: 1. Anders Nordh, Ryda 2. Lage Simonsson, Grimsås 3. Ingemar Haglund, Ryda 4. Hans Lierud, Grimsås 5. Gunilla Rundqvist, Remmabo 6. Ursula Schimana, Grimsås 7. Lola Edvinsson, Kalvabacken      8. Stig Andersson, Ryda 9. Kennet Nilsson, Nittorp 10. Erik Ohlsson, Gumpebo 11. Leif Mårtensson, Gölingstorp.

Mellersta raden, från vänster:1. Anita Andersson, Stubbo 2. Inez Nyström, Grimsås 3. Birgit Remstam, Remmabo 4. Berit Johansson, Kvistbäck 5. Maj-Britt Aronsson, Kroken 6. Maja Claesson, Knestorp 7. Anita Johansson, Gölingstorp 8. Gerd Josefsson, Ryda 9. Margareta Josefsson, Gölingstorp

Främre raden, från vänster:1. Henry Walbrandt, Kroken 2. Lars Maringer, Nittorp 3. Kennet Nyström, Grimsås    4. Carl-Olof Ericson, Fiåstorp  5. Roland Magnusson, Haganäs 6. Lars Götharsson, Gisslarp

 

 1953-541.jpg

 År 1953-1954    Klass 3-4     Magister Tomas Rundqvist

Bakre raden, från vänster: 1. Gudrun Andersson, Fiås 2.  Lilian Johansson, Grimsås  3. Lena Rydin, Remmabo 4. Irene Magnusson, Kättsjö  5. Leif Johansson, Grimsås 6. Arne Remstam, Remmabo 7. Olof Ekdahl, Grimsås 8. Kjell-Håkan Andersson, Grimsås 9. Kjell-Inge Andersson, Stubbo 10. Lennart Rundqvist, Remmabo 11. Sten Magnusson, Kättsjö.

Främre raden, från vänster: 1. Kjell-Åke Edvinsson, Kalvabacken 2.  Björn Engen, Grimsås  3. Jan Tengskog, Kvistbäck 4. Jan Andersson, Grimsås  5. Roland Johansson,  Remmabo  6. Ann-Marie Andersson, Grimsås 7. Eivor Haraldsson, Grimsås 8. Lisbeth Boberg, Grimsås 9. Gerd Josefsson, Kärrbacken 10. Berit Edvinsson, Kalvabacken

 

 1955.jpg

År 1955     Klass 3-4     Magister Tomas Rundqvist 

Bakre raden, från vänster: 1. Stig Johansson, Grimsås 2. Roger Haugröd, Grismsås 3.Bengt Aronsson, Kroken 4. Bengt Johansson, Remmabo 5. Margret Johansson, Grimsås 6. Kerstin Andersson, Ryda 7. Gunnel Skoglund, Gislarp 8. Solvig Andersson, Grimsås

Mittenraden, från vänster: 1.Göran Aronsson, Kroken 2. Sig-Britt Gustavsson, Gunnarstorp 3.Maj Johansson, Grimsås 4.Birgitta Josefsson, Ryda 5. Tomas Rundqvist 6. Kerstin Lundgren, Grimsås 7.Inger Lundgren, Grimsås 8.Gunvor Persson, Nittorp 9. Kerstin Olsson, Flathult 10. Ann Rundqvist, Remmabo

Främre raden, från vänster: 1. Bo Rydin, Remmabo 2. Johnny Josefsson, Kärrbacken  3. Lennart Söderqvist, Hornhult  4. Bernt Albertsson, Hallåsen 5. Bengt Andersson, Stubbo  6. Rune Remstam, Remmabo  7. Hans Magnusson, Kättsjö 8. Tommy Ekdahl, Grimsås

 

1956.jpg

År 1956     Klass 3-4     Magister Tomas Rundqvist

Bakre raden, från vänster: 1. Bernt Albertsson, Hallåsen 2. Rune Remstam, Remmabo 3. Bengt Johansson, Remmabo 4. Maj Johansson, Grimsås 5. Ann Rundqvist, Remmabo 6. Anita Svensson, Grimsås 7. Tomas Rundqvist  8. Stig Johansson, Grimsås 9. Johnny Josefsson, Kärrbacken 10.Göran Aronsson, Kroken

Mittenraden, från vänster: 1. Margareta Andersson, Fiås  2. Inga Oskarsson, Stenborydet 3. Britt-Marie Johansson, Grimsås 4. Gerd Olsson, Flathult  5. Gun-Britt Andersson, Spolabo 6. Kerstin Lundgren, Grimsås 7. Ulla Carlsson, Grimsås 8. Christina Andersson, Grimsås 9. Majvor Larsson, Kvistbäck

Främre raden, från vänster: 1. Bo Rydin, Remmabo 2. Ingemar Albertsson, Hallåsen 3. Berthold Haugeröd, Grimsås 4. Göran Björk, Grimsås 5. Mats Andersson, Fiås 6. Håkan Pettersson, Grimsås 7. Bengt Andersson, Stubbo

 

1957.jpg

 År 1957     Klass 3-4     Magister Tomas Rundqvist

Bakre raden, från vänster: 1. Tomas Rundqvist 2. Lennart Andersson, Spolabo 3. Kjell Remstam,  Remmabo 4. Donald Haraldsson, Grimsås 5. Göran Björk, Grimsås 6. Ingemar Albertsson, Hallåsen 7. Harry Magnusson, Haganäs 8. Lennart Olsson, Flathult 9. Ulf Nyström, Grimsås

 Mittenraden, från vänster:  1. Margareta Andersson, Fiås 2. Inga Oskarsson, Stenborydet 3. Ulla Carlsson, Grimsås 4. Majvor Larsson, Kvistbäck 5. Christina Andersson, Grimsås 6. Håkan Pettersson, Grimsås 7. Mats Andersson, Fiås 8. Berthold Haugröd, Grimsås

Främre raden, från vänster: 1. Monica Johansson, Spolabo 2. Lisbeth Johansson, Nittorp 3. Kerstin Aronsson, Kroken 4. Gun-Britt Andersson, Spolabo 5. Britt-Marie Johansson, Grimsås 6. Gerd Olsson, Flathult 7. Kerstin Engen, Grimsås 8. Ing-Marie Magnusson, Kättsjö

 

 

 

 

 

 

.