Öppettider

Öppet om vi är hemma eller ring så kommer vi överrens om en tid.

Kontakta:

Cora Eriksen         Tfn: 0325-76603 eller 070-3676482

Rune Remstam      Tfn: 0325-76603 eller 073-0871973     

E-mail:  cora-eriksen@spray.se